SuomeksiIn English

Taide- ja ympäristönsuunnittelu

13.11.2013

Keskiviikkona 13.11.2013 klo 9.00-12.30

Tiroli–sali, Rovakatu 2, Rovaniemi

Ympäristötaideteosten sekä taidetta soveltavien ympäristöjen suunnitelmien esittäminen – yhteistyön haasteet eri toimijoiden kesken

 

9.00 Taiteilija, konsultti, suunnittelija - uusia haasteita taiteilijan työskentelylle ympäristössä

Timo Jokela, dekaani, Lapin yliopisto

9.30 Tornion teräksiset teokset

Jarmo Lokio, kaupunginarkkitehti, Tornio

10.00 Helsingin Jätkänsaaren Hyväntoivonpuisto

Tommi Heinonen, maisema-arkkitehti, toimitusjohtaja, VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy

10.30 Kahvitauko

11.00  Viesti kohteen mukaan

Päivi Tahkokallio, Toimitusjohtaja, Tahkokallio Design+

11.30 Rakennussuunnittelu ja kuvataide

Sampo Valjus, Arkkitehti, Arkkitehtuuritoimisto Valjus Oy

12.00 Keskustelua, yhteenveto

 

Lisätiedot: Antti Stöckell 040 4844408, antti.stockell(at)ulapland.fi

Ilmoittautumiset (tarjoilua varten): antti.stockell(at)ulapland.fi

 

Lisätietoa puhujista ja puheenvuoroista

Timo Jokela: Taiteilija, konsultti, suunnittelija  - uusia haasteita taiteilijan työskentelylle ympäristössä

”Ympäristöön liittyvissä taidehankkeissa ei ole kyse vain julkisen taiteen tilaamisesta luovilta taiteilijoilta vaan taiteilijoiden, suunnittelijoiden, asiantuntijoiden, päättäjien ja ympäristön käyttäjien yhteistyöstä.  Tämä yhteistyö asettaa uusia haasteita niille visuaaliselle aineistolle joiden avulla yhteistyötä ja ympäristöjä suunnitellaan. Miten taiteilija voi tähän haasteeseen vastata?”

Timo Jokela  on taidekasvatuksen professori ja taiteiden tiedekunnan dekaani. Hän on toiminut ympäristötaiteilijana ja osallistunut useiden ympäristöön liittyvien hankkeiden suunnitteluun.

 

Jarmo Lokio: Tornion teräksiset teokset

"Tornion kaupunki on toteuttanut muutaman vuoden kuluessa useita teräksisiä taideteoksia joiden keskeisimpiä haasteita on ollut niiden tekninen toteutussuunnittelu siten että voidaan edes jossain määrin luottaa niiden kestävyyteen ja turvallisuuteen taideteos-roolinsa lisäksi. Taideteokset vaativat rakennusluvan, joten suunnitelmien täytyy läpäistä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Onnistumisia on mutta floppejakin löytyy..."

Jarmo Lokio on Tornion kaupunginarkkitehti joka vastaa maankäytön ja kaavoituksen ohella kaupunkikuvan laadusta ja sen kehittämisestä.

 

Tommi Heinonen: Hyväntoivonpuisto

”Helsingin Jätkäsaareen rakentuvan Hyväntoivonpuiston suunnitelmat; taidetukimuurit suunnittelusta toteutukseen,  toteutuksen varmistaminen, taiteen sijoittuminen alueelle, liitos fiktiiviseen tarinaan ja suunnitelman tuottaminen ja  esittäminen. Työmaan siirtyminen tietomallin lukemiseen.”

Tommi Heinonen on maisema-arkkitehti, toimitusjohtaja, VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy

 

Päivi Tahkokallio:  Viesti kohteen mukaan

”Ympäristötaideteosten tai taidetta soveltavien ympäristöjen suunnitelmien esittäminen on haasteellista usein etenkin silloin, kun teoksia esitellään muille kuin taidealan ammattilaisyleisöille. Selkeällä ja kohderyhmän tarpeet tunnistavalla viestinnällä voi esittämistä helpottaa. Esitys rakentaa konkreettisia askelmerkkejä hyvään viestintään.”

Päivi Tahkokallio on Tahkokallio Design+:n toimitusjohtaja, muotoiluajattelun ja viestinnän ammattilainen, joka aloitti uransa muotoilukriitikkona.

 

Sampo Valjus: Rakennussuunnittelu ja kuvataide

Arkkitehti Sampo Valjus kertoo kokemuksiaan kolmesta Oulun kohteesta, joissa hän on tehnyt yhteistyötä kuvataiteilijoiden kanssa. Kohteet ja yhteistyötaiteilijat ovat olleet Toppilansaaren kortteli 4 / Riitta Helevä, kaupunginteatterin laajennus / Marika Mäkelä sekä Oulun diakonissalaitoksen peruskorjaus ja laajennus / Pekka Jylhä.

Sampo Valjus on arkkitehti, Arkkitehtuuritoimisto Valjus Oy