SuomeksiIn English

Hae Lapin taiteilijaseuran jäseneksi!

Lapin taiteilijaseuran jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää ansioluettelo ja teoskuvia. Teoskuvat voidaan katsoa esimerkiksi verkkoporfoliosta.  

Lapin Taiteilijaseurassa on vain varsinaisia jäseniä. Jaottelua kokelas- ja varsinaisjäsenyyteen ei valtakunnallisten liittojen lailla ole. Varsinainen jäsenyys on pysyvä, edellyttäen jäsenmaksun maksamista. Hallitus vastaa kulloinkin voimassa olevista ansioitumisen riittävyyden perusteista.

Jäsenmaksu on 50 euroa.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hallitus päättää jäsenyydestä. Päätös ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse tai osoitteella:

Lapin Taiteilijaseura
Kairatie 3
96100 Rovaniemi

Lapin Taiteilijaseuran jäseneksi hyväksytään aktiivisuutta ja ansioituneisuutta osoittanut Lapissa asuva kuvataiteilija. Kustakin kohdasta voi saada yhden pisteen ja hyväksytyksi tuleminen edellyttää vähintään kolmea pistettä.

1. Taidekoulutus tai muutoin hankittu kuvataiteilijan ammattipätevyys

2. Osallistuminen valtakunnallisiin tai alueellisiin jurytettyihin näyttelyihin viimeisen kymmenen vuoden aikana
(Suomen taiteilijain vuosinäyttely, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttely, Lapin tms. aluenäyttely, Ars Arctica, Pohjois-Suomen biennaali tai muutoin tasokkaaksi todettu valtakunnallinen tai alueellinen yhteisnäyttely)

3. Kuuluminen johonkin valtakunnalliseen Suomen taiteilijaseuran alaiseen taiteilijaliittoon (Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Muu ry)

4. Teoksia isoimmissa julkisissa kokoelmissa
(Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö yms. säätiöt ja rahastot, Suomen valtio, Nykytaiteenmuseo Kiasma, Helsingin kaupungin taidemuseo, Oulun taidemuseo, Aineen taidemuseo, Kemin taidemuseo yms. merkittäväksi arvioidut kokoelmat)

5. Yksityisnäyttely taidemuseossa tai jossakin taiteilijaliittojen tai taiteilijaseurojen ylläpitämissä gallerioissa.

Hakijan tulee osoittaa ammattimaisuutensa myös porfoliossaan. Lapin taiteilijaseuran hallitus valitsee uudet jäsenet kokouksessaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.