SuomeksiIn English

Taiteilijat kotouttamistyössä - Taidevaihde

06.04.2016

Lapin yliopisto on käynnistänyt uuden hankkeen maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi taiteen keinoin. Kohderyhminä ovat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset nuoret. Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste osallistuvat hankkeeseen yliopiston partnereina.

Hankkeessa kehitetään uusia keinoja nuorten maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutukseen. Tavoitteena on vähentää rasistisia asenteita ja tukea kaksisuuntaista kotoutumista. 

Hankkeen kohderyhminä ovat erityisen heikossa asemassa olevat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset nuoret. Kolmevuotinen hanke yhdistää kuvataidekasvatuksen, soveltavan kuvataiteen ja sosiaalityön menetelmiä monialaiseen taitelijayhteistyöhön. 

Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista ja toteuttamisesta, kun Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja sosiaalityön oppiaineen vastuulla on toiminnan kehittäminen ja arviointi.

Lapin taiteilijaseura toteutti taiteilijahaun työpajojen ohjaajiksi hankkeen käynnistyessä helmikuussa 2016. Tehtävään haki 15 taiteilijaa eri puolilta Suomea.  Vuosille 2016, 2017 ja 2018 valittiin alustavasti kuusi taiteilijaa, joilla on taiteenalan koulutus, kokemusta maahanmuuttajaryhmien kanssa työskentelystä sekä kiinnostavia työpajasuunnitelmia. Osalla taiteilijoista on myös itsellään maahanmuuttajatausta, mikä tukee kaksisuuntaista kotouttamista hankesuunnitelman mukaisesti.

Työpajoja tulevat ohjaamaan seuraavat taiteilijat

1. Pekka Isorättyä, Tornio
2. Lys-Ange LeBlanc, Rovaniemi
3. Mari Oikarinen, Rovaniemi
4. Johanna Ruotsalainen, Rovaniemi
5. Anu Riestola, Kemi
6. Stig Olav Tony Fredrikson, Rovaniemi.

Taidevaihde - Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena 2016-2018 / Artgear Two-Way Integration of Young People 2016-2018 -hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Monitaideyhdistys Piste ja Lapin taiteilijaseura. Hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. 


Lisätietoja 
Ninni Korkalo 
Hankkeen projektipäällikkö 
P. 040 8312314 

ninni.korkalo@gmail.com