SuomeksiIn English

Taide heijastaa -taiteilijakohtaamisia ja taidetyöpajoja vuoden 2012 aikana

27.11.2012

”Ehkä ajattelin, että suomalaiset ovat hiljaisia, mutta olin väärässä, he puhuvat”

Taide heijastaa -työpajoissa maahanmuuttajanuoret kohtaavat taiteen äärellä. Projektin ensimmäisestä vuodesta 2010 asti kokemukset ovat olleet onnistuneita. Saadun palautteen perusteella projekti on edistänyt nuorten maahanmuuttajien kotiutumista Rovaniemelle ja laajentanut heidän itseilmaisun keinoja, lisännyt taiteiden välistä vuoropuhelua ja kehittänyt uudenlaisia taidekasvatuksen toimintamalleja ja -muotoja ruohonjuuritasolla.

Järjestäjänä on projektin alusta saakka ollut Monitaideyhdistys Pisteen ja Lapin taiteilijaseuran jäsenistä ja työntekijöistä koostuva työryhmä. Kuluneen vuoden aikana projekti on muotoutunut yhdistysten väliseksi yhteistyöprojektiksi ja myönteisten kokemusten perusteella yhdistykset haluavat jatkaa yhteistyötä ja kehittää hyväksi havaittua toimintamuotoa edelleen.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksen turvin toteutimme syksyn 2012 aikana mm. työpajoja kaksi kertaa viikossa Monden nuorisotilassa. Työpajojen päätteeksi toteutettiin kotikaupunki-teeman pohjalta liikettä ja kuvaa yhdistävä esitys. Lisäksi järjestimme kaksi lavastetyöpajapäivää, jossa esityksen visuaalista ilmettä työstettiin. Loppuvuodesta järjestimme Ounasvaaran koululla kaksi kahden päivän taidetyöpajaa uusille maahanmuuttajanuorille. Taidekohtaamisten riemua koettiin yhdessä, kun nähtiin Rimpparemmin Dreams-esitys.

Syksyn työpajoissa on aktiivisesti ollut mukana noin 10-16 nuorta iältään 12-19. Ounasvaaran koulun maahanmuuttajaluokalle suunnatuissa työpajoissa on ollut mukana 12 nuorta, iältään 13-17.

Työryhmässä on vuoden aikana ollut mukana kuvataiteilijat Tuomas Korkalo ja Ninni Korkalo Lapin taiteilijaseurasta sekä kuvataideopettaja Hanna Levonen-Kantomaa ja sirkusohjaaja Mette Ylikorva Pisteestä. Muita yhteistyötahoja ovat olleet mm. Rovaniemen kuvataidekoulu, Nuorisotila Monde ja Ounasvaaran koulu. Työpajojen toteutuksen tämän vuoden osalta mahdollisti vuoden alussa työryhmälle myönnetty apuraha. Lapin taidetoimikunnan Kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksen turvin työpajasarjaa voitiin kehittää pitkäkestoisempaan suuntaan. Lasten ja nuorten säätiön Myrsky-rahoituksen ansiosta projekti voi jatkua koko lukuvuoden pituisena.

Haasteena on, millä keinoin projekti voitaisiin vakiinnuttaa osaksi maahanmuuttajanuorten kotouttamisohjelmaa yhteistyössä kulttuurikentän, kaupungin koulutoimen, nuorisotoimen ja välillä. Näyttöä onnistumisesta meillä jo on.

Taide heijastaa -projekti on osa Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanketta. Se on saanut rahoitusta myös Lapin taidetoimikunnalta.

Taide heijastaa projetkin sivu

Lisätietoja:

Ninni Korkalo (ninni.korkalo(at)gmail.com), 040 831 2314

Hanna Levonen-Kantomaa (hlevonen(at)hotmail.com)  050 5266339