SuomeksiIn English

Hae Lapin taiteilijaseuran jäseneksi!

Yhdistyksen säännöissä määritellään jäsenyysehto seuraavasti: "Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Lapin maakunnassa vakituisesti asuva visuaalisen alan taiteilija, joka kuuluu valtakunnalliseen ammattiliittoon tai joka muutoin on hankkinut vastaavan pätevyyden ja toiminut ansiokkaasti omalla alallaan. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä Lapissa osa-aikaisesti asuva tai Lapissa asunut visuaalisen alan taiteilija, jolla on vastaava pätevyys ja joka on lisäksi osoittanut sitoutuvansa Lappiin ja sen kuvataidekentän elinvoimaisuuden edistämiseen."

Lapin taiteilijaseuran jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää ansioluettelo, teoskuvia ja lyhyt kuvailu siitä, miksi haluaa liittyä seuraan. Teoskuvat voidaan katsoa esimerkiksi verkkoporfoliosta. Jos hakija asuu Lapin ulkopuolella, on hänen hakemuksessaan kerrottava, miten hän osallistuu Lapin kuvataidemaailmaan.

Lapin Taiteilijaseurassa on vain varsinaisia jäseniä: jaottelua kokelas- ja varsinaisjäsenyyteen ei valtakunnallisten liittojen lailla ole. Varsinainen jäsenyys on pysyvä, edellyttäen jäsenmaksun maksamista. Hallitus vastaa kulloinkin voimassa olevista ansioitumisen riittävyyden perusteista, jotka kuvataan alla. 

Jäsenmaksu on 50 euroa/vuosi. 

Hallitus päättää jäsenyydestä. Päätös ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Hakemus toimitetaan Lapin taiteilijaseuran sähköpostiin pdf-muodossa. 

Ansoitumisen arviointi:

Ansioituminen lasketaan ansioluettelon pisteistä, siten että kustakin alla olevasta kohdasta voi saada yhden pisteen ja hyväksytyksi tuleminen edellyttää vähintään kolmea pistettä. Ansioituminen voidaan todeta myös teoskuvien perusteella.

1. Taidekoulutus tai muutoin hankittu kuvataiteilijan ammattipätevyys

2. Osallistuminen valtakunnallisiin tai alueellisiin jurytettyihin näyttelyihin viimeisen kymmenen vuoden aikana
(Suomen taiteilijaseuran vuosinäyttely, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttely, Lapin tms. aluenäyttely, Ars Arctica, Pohjois-Suomen biennaali tai muutoin tasokkaaksi todettu valtakunnallinen tai alueellinen yhteisnäyttely)

3. Kuuluminen johonkin valtakunnalliseen Suomen taiteilijaseuran alaiseen taiteilijaliittoon (Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden Liitto, Muu ry)

4. Teoksia isoimmissa julkisissa kokoelmissa
(Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö yms. säätiöt ja rahastot, Suomen valtio, Nykytaiteenmuseo Kiasma, Helsingin kaupungin taidemuseo, Oulun taidemuseo, Aineen taidemuseo, Kemin taidemuseo yms. merkittäväksi arvioidut kokoelmat)

5. Yksityisnäyttely taidemuseossa tai jossakin taiteilijaliittojen tai taiteilijaseurojen ylläpitämissä gallerioissa.

Hakijan tulee lisäksi osoittaa ammattimaisuutensa myös teoskuvissan. Lapin taiteilijaseuran hallitus valitsee uudet jäsenet kokouksessaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.